7202

Warsztaty w ramach projektu Społecznik 2022-2024

Dnia 21-go kwietnia 2023 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 wzięli udział w warsztatach fizycznych w ramach Programu Społecznik 2022-2024. Warsztaty odbyły się w XIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie. Ich celem było uświadomienie uczniom kosztów zużywanej energii elektrycznej i potrzeby jej oszczędzania. Uczniowie, pracując w zespołach z miernikami zużycia energii GreenBlue i kalkulatorami Casio, wykonywali doświadczenia polegające na pomiarze zużycia energii podczas gotowania wody w czajniku elektrycznych, przy suszeniu materiału, co odpowiadało suszeniu mokrych włosów po kąpieli oraz zużyciu energii przez lampkę. Po wykonaniu i zapisaniu otrzymanych pomiarów obliczano dobowy koszt zużycia energii elektrycznej, biorąc pod uwagę liczbę włączeń czajnika w domach i oświetlenia domu w ciągu doby. Sformułowane przez uczniów wnioski potwierdziły potrzebę prowadzenia działań proekologicznych podejmowanych w celu poprawy kondycji środowiska naturalnego, jak i zwiększania świadomości ekologicznej wśród uczniów i nie tylko.