Konto i wpłaty

Rada Rodziców

w XIV Liceum Ogólnokształcącym

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

Bank Polski PKO

Nr rachunku: 81 1020 4795 0000 9402 0167 2385

Tytuł wpłaty: darowizna na rzecz szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasa

Prosimy sprawdzić, czy w tytule wpłaty jest podane nazwisko i klasa ucznia, ponieważ zdarza się, że nazwisko ucznia nie jest takie samo jak nazwisko wpłacającego.

Kontakt w sprawach wpłat:

Obsługa księgowa funduszu RR: Krystyna Piątek, finanse@lo14.szczecin.pl,  091 489 53 16

Obsługa kasowa funduszu RR: Anna Bańkowska, kadry@lo14.szczecin.pl, 091 489 53 15

Wysokość składek na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Składka na ksero – 60 zł. na rok szkolny

Składka ogólna – 150 zł. na rok szkolny

Można wpłacać łącznie 210 zł, proszę w tytule przelewu zaznaczyć, że jest to wpłata na ksero i składkę ogólną.

Składka na ksero pokrywa koszty utrzymania ksero (tonery, papier, w tym na matury próbne, serwisowanie i wymiana urządzeń)

Składka ogólna obejmuje wydatki bieżące: wspieranie uczniów w trudnej sytuacji materialnej, zakup nagród, wydatki samorządu uczniowskiego, dofinansowania udziału uczniów w konkursach i turniejach, dofinansowania wyjazdów edukacyjnych, organizację warsztatów i spotkań edukacyjnych, organizację zakończenia szkoły dla maturzystów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu technicznego, obsługę kasowo-księgową funduszu oraz wydatki celowe (np. budowę nowej strony internetowej szkoły, zakup sprzętu do informacji elektronicznej i in.)

Wpłaty na fundusz RR są dobrowolne.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej, korzystające z pomocy socjalnej nie wnoszą składki na fundusz RR.