Historia szkoły

W Czternastce mamy jasno sprecyzowaną wizję. Jest nią przestrzeń dobrych przyjaźni, nauki i niezapomnianych emocji. U nas czas to przygoda, w trakcie której przekraczamy granice, zdobywamy kompetencje językowe oraz solidne wszechstronne wykształcenie. Z nami każdy wytyczy interesujące go ścieżki edukacyjne, które umożliwią kontynuowanie dalszej nauki na wybranych uczelniach w Polsce i za granicą. Odwaga, pewność siebie i bardzo dobra znajomość języków obcych pozwalają konkurować na rynku pracy z absolwentami szkół w całej Europie. Czujemy się Obywatelami Świata.

W Czternastce potrafimy łączyć ciekawość i poznawanie świata z ryzykiem w podejmowaniu wyzwań. U nas klimat sprzyja samopoznaniu, obserwacji i próbom pozwalającym przekraczać granice wielu płaszczyzn. Szanujemy siebie, swoją inność i tradycje. Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do studiowania i pracy w Polsce i za granicą.

Rodzicom obiecujemy solidne i wszechstronne wykształcenie, wysokie kompetencje językowe, otwartość, swobodne komunikowanie się Waszych dzieci.

Jesteśmy nietuzinkowi i staramy się wyróżnić wśród innych. Nasze znaki rozpoznawcze to języki – hiszpański, angielski, niemiecki kończące się certyfikatami, przedmioty nauczane dwujęzycznie wraz z dwujęzyczną maturą lub maturą rozszerzoną, położenie w centrum miasta, blisko dworców i komunikacji miejskiej. Mamy do dyspozycji przestronny, monitorowany i bezpieczny budynek. Każdy z nas ma własną szafkę. Od innych wyróżnia nas mundurek.

Z czego słyniemy?

Przede wszystkim z nauki języka hiszpańskiego i zajęciami z native speaker’ami, czyli zajęciami prowadzonymi przez wykwalifikowanych nauczycieli z Hiszpanii. Ponadto z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie począwszy od klasy pierwszej, gdzie obok nauki języka hiszpańskiego nasi uczniowie mają zajęcia prowadzone w języku hiszpańskim z geografii, historii Hiszpanii oraz literatury hiszpańskiej. Nasze lekcje prowadzą doświadczeni nauczyciele, którzy są czynnymi egzaminatorami ESOL.

W klasach dwujęzycznych dwa spośród następujących przedmiotów: biologia, geografia, matematyka i historia Wielkiej Brytanii prowadzone są w języku angielskim.

Wreszcie z matury dwujęzycznej pozwalającej zdać maturę hiszpańską Titulo de Bachiller, która umożliwia absolwentom studiować na wybranych przez siebie kierunkach studiów w Hiszpanii. Dbamy o to, by nasi uczniowie mieli kontakt z rówieśnikami z Hiszpanii, dlatego kontynuujemy wymiany ze szkołami w Hiszpanii oraz organizujemy wycieczki, które umożliwiają obcowanie z językiem w codziennym życiu.

Podczas Tygodnia Języków Obcych nasi uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin np. pracowników naukowych wydziałów filologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego lub metodyków nauczania, przygotowują i przedstawiają prezentacje, filmy, scenki, uczestniczą w lekcjach tańca, degustacji potraw, pokazach teatralnych.

W ofercie Czternastki mamy nauczanie języka angielskiego specjalistycznego – IT/engineering ( język techniczny i komputerowy), Business/Legal English ( prawniczy i biznesu), Scientific English ( z dziedziny nauk przyrodniczych) oraz Culture and civilizatin/ literaturę ( realioznawstwo i literatura).

Uczniowie sekcji dwujęzycznej mogą ponadto przystąpić do matury z biologii, geografii, matematyki lub historii w języku angielskim.

W Czternastce nawiązaliśmy współpracę z centrum egzaminacyjnym British Council, by umożliwić uczniom przystąpienie do egzaminów międzynarodowych FCE i CAE na terenie szkoły. Uzyskany certyfikat jest rozpoznawalnym na świecie świadectwem biegłej znajomości języka angielskiego wymaganym przez uczelnie i pracodawców.

W Czternastce obok języka hiszpańskiego i angielskiego uczymy języka niemieckiego. Utworzenie klasy z rozszerzonym językiem niemieckim pozwoli uczniom zdać maturę rozszerzoną z języka niemieckiego wraz z potrzebnymi certyfikatami.

Aby języka angielskiego i niemieckiego nauczyć się w praktyce organizujemy wymiany uczniów z Czternastki ze szkołami w Niemczech oraz wycieczki do Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Podczas „ Dni Humanisty” – najstarszej imprezy szkolnej odbywającej się każdego roku od 20 lat pogłębiamy wiedzę na temat literatury i języka polskiego, a także najnowszych wydarzeń w kulturze współczesnej. Warsztaty literackie, wykłady nauczycieli akademickich oraz debaty i spektakle teatralne służą naszym uczniom do rozwijania zainteresowań humanistycznych. Zapraszamy na spotkania ciekawych ludzi kultury.

W Czternastce współpracujemy ze środowiskiem lokalnym organizując wolontariat językowy. Pomagamy uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 w nauce języków obcych i odrabianiu lekcji.

Tradycją Czternastki jest „ Koncert Charytatywny” w czasie którego prezentujemy obcojęzyczne utwory muzyczne. Koncert odbywa się w wynajętych do tego celu salach koncertowych, dochód zaś przekazujemy szczecińskim hospicjom.

W Czternastce obok pracy i nauki chętnie się bawimy. Szczególnie ulubiona formą jest festyn sportowo – rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka. To świetna okazja do zaprezentowania pracy szkoły wraz z promocją innych kultur europejskich.

Obywatel Świata Czternastki swobodnie komunikuje się w językach obcych, jest otwarty, śmiały, poszukujący nowych dróg i rozwiązań, ambitny i społecznie zaangażowany. Nasi absolwenci są przygotowani do studiowania, atrakcyjni na rynku pracy w Polsce i za granicą, posiadają certyfikaty, wysoko zdają maturę, często na poziomie dwujęzycznym.