Dokumenty RR

Działalność Rady Rodziców to wyraz solidarności rodziców osób uczących się w szkole i odpowiedzialności za ich edukację.

Widzisz, że coś pomogłoby w nauce, rozwoju, funkcjonowaniu Naszych Dzieci w szkole?

Napisz nam o tym, zgłoś na zebraniu klasowym, przyjdź na zebranie Rady Rodziców.

Naszym zadaniem jest wspieranie statutowej działalności szkoły

w celu podniesienia poziomu i jakości jej pracy

Rada Rodziców

Rada Rodziców

w XIV Liceum Ogólnokształcącym

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

ul. Kopernika 16a, tel. 91 48 95 310

70-241 Szczecin

Kontakt: sekretariat@lo14.szczecin.pl

Regulamin Rady Rodziców (pdf)

Konkurs wpłat na fundusz Rady Rodziców

Rada Rodziców na początku roku szkolnego ogłasza konkurs wpłat na fundusz.

Konkurs ma na celu premiowanie klas, które najliczniej solidaryzują się z celami Rady Rodziców i umożliwiają jej działanie przez wnoszenie składek na fundusz. Klasy otrzymują nagrody pieniężne na cele klasowe.

Wnioski do Rady Rodziców należy składać w sekretariacie szkoły

Formularz wniosku o dofinansowanie (doc) / (pdf)