Terminarz zebrań

Lp.Rodzaj spotkania z rodzicamiTerminForma spotkania              z rodzicami
1.Zapoznanie z planem pracy szkoły, wybór do Oddziałowej Rady  oraz przedstawiciela do Rady Rodziców, zapoznanie z obowiązującymi dokumentami szkoły.6 września 2023
godz. 17.00    
Zebranie ogólne dla wszystkich rodziców.
2.Informacja o wynikach diagnoz w klasach pierwszych i badaniach potencjałów edukacyjnych. Informacje Rady Rodziców.25 października 2023,
godz. 17.00
Zebranie ogólne dla wszystkich rodziców. Konsultacje nauczycielskie 
Dyżur nauczycielski 17.30 – 19.00
3.Informacja o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną. 13 grudnia 2023
godz. 17.30  
Rada Rodziców, godz. 18.00 
Konsultacje nauczycielskie 
Dyżur nauczycielski 17.30 – 19.00
4.Zebranie rodziców podsumowujące wyniki nauczania w I semestrze. 10 stycznia 2024,
godz. 17.30 
Zebranie podsumowujące nauczanie w I semestrze
Dyżur nauczycielski 17.30 – 19.00
5.Zebranie śródokresowe dla rodziców uczniów klas czwartych  Pozostałe klasy – konsultacje z nauczycielami.20 marca 2024,
godz. 17.30 
godz. 17.30 – 19.00
Rada Rodziców, godz. 18.00 
Zebranie ogólne dla wszystkich rodziców uczniów klas IV
Dyżur nauczycielski 17.30 – 19.00
6.Zebranie śródokresowe – proponowane oceny roczne.22 maja 2024,
godz. 17.30
godz. 17.30-19.00
Rada Rodziców, godz. 18.00 
Zebranie ogólne dla wszystkich rodziców. 
Dyżur nauczycielski godz. 17.30-19.00