7184

Trzecie spotkanie z ekspertem pt.: „Polityka pieniężna NBP a ceny pieniądza na rynku”.

W ostatnim tygodniu, w ramach projektu ekonomicznego, gościliśmy w naszej szkole pana dr Dawida Dawidowicza, pracownika naukowego Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Podczas zajęć warsztatowych młodzież z klas 2a, 2b, 2d zdobyła nowe wiadomości na temat funkcji, zadań, obszarów działania i organów NBP. Ponadto zapoznała się z zagadnieniami dotyczącymi narzędzi polityki pieniężnej, inflacji, stóp procentowych, odsetek ustawowych oraz wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Uczniowie mieli także możliwość sprawdzenia swojej wiedzy poprzez wykonanie zadań matematyczno-ekonomicznych, przygotowanych przez eksperta w formie karty pracy.

Dziękujemy naszemu prelegentowi za poprowadzenie interesujących zajęć.