7851

Projekt: „Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów”

Uczniowie klas: 2c, 3b, 1e i 2a to społeczność projektowa.

W ramach warsztatów  przeprowadzonych w projekcie młodzież nabywa nie tylko kompetencje ekonomiczne, ale poznaje i analizuje społeczną wartość pieniądza w kontekście rozpoznawania postaw wobec niego. 

W ramach zajęć młodzież przedstawiła badania ankietowe wykonywane wśród społeczności liceum i ciekawe prezentacje. Najchętniej wybieranym i analizowanym tematem jest, ” Czy prawdą jest , że pieniądze szczęścia nie dają? „.