7323

Instrukcja dla uczniów przystępujących w dniu 05.06. i 06.06. do egzaminu z języka angielskiego i predyspozycji językowych

DROGI KANDYDACIE!

  1. Staw się do szkoły pół godziny przed egzaminem. Nie spóźnij się!
  2. Na tablicach znajdziesz listy z informacją, w której sali piszesz egzamin.
  3. Na salę egzaminacyjną zabierz tylko legitymację szkolną i własny długopis.
  4. Przed wejściem na salę egzaminacyjną okaż legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
  5. Zajmij miejsce wskazane przez członka zespołu nadzorującego.
  6. Kandydat, który skończy pisać egzamin 15 minut przed wyznaczonym czasem lub wcześniej – może opuścić salę, pozostali czekają do jego zakończenia.
  7. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej opuść budynek szkoły.
  8. Egzamin trawa 60 minut.
  9. Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 15.06.2023 r. Aby je poznać zaloguj się na swoje indywidualne konto w systemie „Nabór”.
  10. W przypadku pytań proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły mailowo bądź telefonicznie. Dane kontaktowe znajdują się na stronie szkoły.