Wykaz

Informacja dla uczniów zakwalifikowanych do XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

Dokumenty, które trzeba złożyć w szkole w dniach 17 – 21.07.2023 r. w celu potwierdzenia woli nauki to:

• wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami;
• świadectwo ukończenia szkoły – oryginał;
• zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego – oryginał;

oraz:

• 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia;
• karta zdrowia (od pielęgniarki szkolnej ze szkoły podstawowej);
• posiadane opinie/orzeczenia wystawione przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne;
• informacja o wyborze języka obcego (druk do pobrania);
• deklaracja udziału w religii/ zajęciach z etyki (druk do pobrania);
• kopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata – jeżeli takie posiada.

Ponadto proszę przy składaniu dokumentów podawać informacje o rozmiarze zamawianego mundurka. Zestaw obowiązkowy to: koszulka polo, t-shirt oraz kamizelka.

Dokumenty będą przyjmowane w godz. 8.00 do 15.00.