Informacja dla uczniów zakwalifikowanych do XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

Dokumenty, które trzeba złożyć w szkole w dniach 12 – 17.07.2024 r. godz. 15.00 w celu potwierdzenia woli nauki to:

  1. wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami;
  2. świadectwo ukończenia szkoły – oryginał;
  3. zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego – oryginał;

oraz:

  1. 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia;
  2. karta zdrowia (od pielęgniarki szkolnej ze szkoły podstawowej);
  3. posiadane opinie/orzeczenia wystawione przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne;
  4. informacja o wyborze języka obcego (druk do pobrania);
  5. deklaracja udziału w religii/ zajęciach z etyki (nie dotyczy to klasy wstępnej) –  (druk do pobrania);
  6. kopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata – jeżeli takie posiada.

Ponadto proszę przy składaniu dokumentów podawać informacje o rozmiarze zamawianego mundurka. Zestaw obowiązkowy to: koszulka polo, t-shirt oraz kamizelka.

Koszulka polo (damska lub męska) oraz t-shirt: wzrost 158, 164, 170, 176, 182, 188.

Kamizelka: wzrost 158, 164, 170, 176, 182, 188.

Dokumenty będą przyjmowane w godz. 8.00 do 15.00.