7283

Debaty w ramach projektu Społecznik 2022-2024

W dniach 24 i 31 marca 2023 klasy 2a oraz 1a uczestniczyły w wykładach i warsztatach w ramach projektu „Społecznik”. Zajęcia poprowadził mgr inż. Patryk Ratomski w laboratorium Katedry Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z problemem nadmiernego zużycia energii oraz z różnymi sposobami uzyskiwania energii z takich źródeł jak ogniwa fotowoltaiczne, generatory wiatrowe czy biopaliwa. Szczególną uwagę poświęcono unikatowej w Europie produkcji biopaliwa przy pomocy biogeneratorów, w których hoduje się biomasę w postaci kolonii glonów. Otrzymywane w ten sposób paliwo ma porównywalne parametry i koszty do tradycyjnych paliw kopalnych, co daje możliwość produkcji na skalę przemysłową.