Skład Prezydium Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca RR: Bogusława Kurek 2A
Zastępca: Paweł Chmielewski 3B
Skarbnik: Marta Ćwiertniak 4B

Członkowie prezydium:
Katarzyna Kuśmirek 4A
Tomasz Popielarski 1C

Komisja Rewizyjna:
Ewa Lewoczko 0E
Katarzyna Rembacka 2E
Magdalena Bieniecka 3A

Pozostali członkowie:
Katarzyna Bieniek 1A
Maria Liktoras 1D
Anna Tytonik 1F
Małgorzata Rzepecka 2B
Aneta Bartoszewska 2C
Tomasz Tylewski 2D
Inga Kowalewska 3D
Magdalena Gonciarz-Gołębiewska 3E
Katarzyna Nykiel 4D