7117

PROJEKT EDUKACYJNY Z EKONOMII

Miło nam poinformować, że XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi przystąpiło do projektu ekonomicznego pt.: Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi?. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Narodowy Bank Polski. Projekt edukacyjny ma na celu kształtowanie kompetencji społecznych i przedsiębiorczych uczniów poprzez zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi pieniądza, jego historii, znaczenia, funkcjonowania oraz nowych form płatniczych we współczesnym świecie. Zajęcia dla młodzieży (niektóre po lekcjach) będą odbywały się od marca do końca maja, w formie m.in. wykładów, prelekcji, pracy własnej ucznia, debat, pokazów audiowizualnych i spotkań z ekspertami.

Zapraszamy wszystkich uczniów do zaangażowania się w realizację projektu. Chętne osoby mogą zgłaszać się do pań: Agnieszki Kacały, Brygidy Hajduk-Migdalskiej, Marty Sawickiej, Małgorzaty Różek, Darii Jobskiej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!