7127

Program społecznik

Informujemy, że z inicjatywy Stowarzyszenia Czternastka nasza szkoła przystąpiła do projektu realizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Projekt finansowany jest z budżetu zadania publicznego pn. „Program Społecznik 2022-2024”. Inicjatywa ta ma na celu poszerzenie wiedzy naszych uczniów na temat odnawialnych źródeł energii i sposobów jej oszczędzania. W ramach programu zostaną przeprowadzone liczne warsztaty i wykłady. Mamy nadzieję, że ten projekt przyczyni się do uświadomienia uczniom, jak dużym problemem jest nieracjonalne zużywanie prądu oraz wykształci prawidłowe nawyki w zakresie korzystania z energii.