7340

Debata oksfordzka – Świat przyszłości to świat bez gotówki

W środę 31 maja odbyła się w naszej szkole debata w stylu oksfordzkim, zwieńczająca realizację edukacyjnego projektu ekonomicznego, przy udziale i dofinansowaniu NBP, pt. ”Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi.”

Teza debaty: „Świat przyszłości to świat bez gotówki” stała się wyzwaniem dla dwóch czteroosobowych drużyn uczniowskich, reprezentujących stanowiska popierające i sceptyczne wobec szeroko rozumianych finansów elektronicznych. Dyskutanci wykazali się wiedzą i zdolnościami argumentacji, które zostały docenione przez Komisję Sędziowską w następującym składzie:

– p. Jadwiga Adamczewska – przewodnicząca KS, nauczycielka j. polskiego i filozofii w naszym liceum,

– p. Anna Kowalczyk – Dyrektor LO XIV z OD w Szczecinie,

oraz goście:

– p. Katarzyna Zwarzany – opiekunka projektu z ramienia NBP,

– p. dr Dawid Dawidowicz – pracownik naukowy Wydziału Ekonomicznego ZUT,

– p. dr hab. Ewa Kowalewska – adiunkt Wydziału Prawa i Administracji US,

– p. mgr Dominika Trzeszczoń – asystentka Wydziału Prawa i Administracji US.

Zarówno sędziowie jak i publiczność ocenili wyżej (jako merytorycznie lepsze i bardziej spójne) wystąpienie drużyny opozycji, stojącej w obronie pozostawienia gotówki w jak najszerszym obiegu jako gwaranta autonomii bezpieczeństwa obywateli. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział.