7308

Czwarte spotkanie z ekspertem pt.: „Zróbmy skok na bank, czyli wszystko co musisz wiedzieć o pieniądzach”.

Dnia 17 maja 2023 r. gościła w naszej szkole pani mgr Dominika Trzeszczoń, specjalistka z zakresu prawa finansowego, asystentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, opiekunka pomocnicza Koła Naukowego Prawa Finansowego FiskUS, członkini Zespołu ds. Akademii Młodego Prawnika i Zespołu Badawczego Prawa Finansowego.
Młodzież z klasy 1c o profilu ekonomicznym, wraz z innymi uczniami, przygotowującymi się do debaty ekonomicznej „Świat przyszłości to świat bez gotówki”, wysłuchała wykładu pt. „ Zróbmy skok na bank, czyli wszystko co musisz wiedzieć o pieniądzach”. Wywód dotyczył zagadnienia zabezpieczeń finansowych: od tych, dotyczących banknotów do szeroko rozumianych zadań Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego a także funkcji Narodowego Banku Polskiego. Wystąpienie wzbudziło duże zainteresowanie m.in. ze względu na ciekawe dane statystyczne o preferencji Polaków wobec wyborów rodzajów płatności oraz ich motywacji. Dodatkowym walorem spotkania było zaproponowanie uczestnikom zadań interaktywnych.
Serdecznie dziękujemy naszej prelegentce za przekazanie interesującej wiedzy prawno-ekonomicznej.