BIP

Historia czternastki PDF Drukuj Email

HISTORIA XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W SZCZECINIE

Działalność XIV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie trwa dopiero 15 lat. Jednak w murach tego budynku życie toczyło się już ponad 100 lat temu, kiedy to ziemie zachodniej Polski należały do Królestwa Pruskiego. Gmach obecnej szkoły powstał w 1893 roku. Oznaczony numerem 6 pełnił funkcję koszar dla 1 Pomorskiego Regimentu Grenadierów Króla Fryderyka Wilhelma IV. Po II wojnie światowej obiekt był przeznaczony na potrzeby wojska aż do1965 roku, gdy otwarto w nim Technikum Mechaniczne.


Nowa placówka oświatowa powstała na bazie Szkoły Rzemiosł Budowlanych, Technikum Geodezyjnego oraz Technikum Drogowego. Pierwszym dyrektorem był inż. Henryk Żakowski, a po upływie roku mgr Stanisław Kłósek, za którego kadencji przeprowadzono intensywną modernizację budynku wspólnie z Ludowym Wojskiem Polskim. Od września 1969 roku szkoła stała się instytucją wielowydziałową. Obok technikum młodzieżowego powołano oddziały dla pracujących – wieczorowe i zaoczne oraz Technikum Zawodowe dla Przodujących Robotników. Nawiązana z jednostkami wojskowymi współpraca zaowocowała nadaniem szkole imienia „Synów Pułku Ludowego Wojska Polskiego”. Dalszą rozbudową placówki w latach 70-i 80-tych kierowali kolejni dyrektorzy – mgr Roman Brocki i mgr Kazimierz Oborski. W historii Technikum Mechanicznego na szczególne uznanie zasługują osiągnięcia młodzieży w Turnieju Wiedzy o Wynalazczości na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim. Dobra imię szkoły sławili także uczniowie utalentowani w sporcie m.in. olimpijczyk z Moskwy Jan Pawłowicz, piłkarze „Pogoni Szczecin” biorący udział w Mundialu w Barcelonie oraz siatkarze „Stali Stocznia”. Mimo technicznego charakteru szkoły młodzież uzdolniona humanistycznie i artystycznie uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych. Wielkim uznaniem cieszył się zespół orkiestry dętej, który zdobywał wyróżnienia na ogólnopolskich i regionalnych przeglądach.


1 września 1991r. wraz z objęciem stanowiska dyrektora Technikum Mechanicznego przez mgr Włodzimierza Gąsiora, powołano do życia XIV Liceum Ogólnokształcące pod patronatem Politechniki Szczecińskiej. Od tego momentu obie placówki stanowiły Zespół Szkół nr 3. W 2001r. po 36 latach, mury szkoły opuścili ostatni absolwenci Technikum Mechanicznego.
Pierwsze lata istnienia „czternastki” były okresem wytężonej pracy nauczycieli i uczniów nad zdobywaniem znaczącego miejsca wśród szczecińskich ogólniaków. W krótkim czasie szkoła zasłynęła z osiągnięć w zakresie edukacji ekologicznej a także z organizowania cyklicznych imprez pod nazwą Tydzień Ekologiczny, Tydzień Kultury Zachodnioeuropejskiej i Tydzień Humanistyczny. W późniejszych latach, gdy dyrektorem szkoły została mgr Wanda Żabiełowicz liceum kontynuowało tę tradycję, szczycąc się kolejnymi sukcesami w różnych dziedzinach. Młodzież pogłębiała praktyczną znajomość języków obcych uczestnicząc m.in. w Międzynarodowym Obozie Szkół Stowarzyszonych UNESCO w Płońsku oraz dwukrotnie w spotkaniach młodzieży Europejskiej Szkoły Przedsiębiorczości TEES w Strzeszowie oraz w Kopenhadze. W naszym liceum często też gościli ludzie pióra i nauki, tłumacze i krytycy literatury, politycy, pracownicy wyższych uczelni i instytucji kulturalnych. Spośród nich należy wymienić takie postaci jak: Helena Raszka, Ewa Lipska, Camilla Mondral, Andrzej Sulikowski, Zbigniew Zamachowski, Marek Kondrat, Magdalena Środa i minister Włodzimierz Cimoszewicz .


Obecnie funkcję dyrektora XIV LO sprawuje mgr Anna Kowalczyk. Szkoła wciąż szczyci się wysoką pozycją. Świadczą o tym notowania w Rankingu Szczecińskich Liceów „Gazety Wyborczej” oraz w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich „Rzeczypospolitej” i miesięcznika „Perspektywy”. W 2005r. „czternastka” otrzymała tytuł Zachodniopomorskiej Placówki Jakości. Szkoła wciąż posiada bogatą listę zajęć pozalekcyjnych, przygotowujących zdolnych uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się imprezy ekologiczne oraz humanistyczne, zwłaszcza debaty filozoficzne oraz występy teatralne prezentowane podczas „Przeglądu Artystów Szkolnych”. W ostatnim roku liceum było organizatorem III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod patronatem Heleny Raszki. Każdego roku mamy finalistów Olimpiady Ekologicznej a także uczniów wyróżnionych w konkursach przedmiotowych. W minionym roku szkolnym indeksy na szczecińskie uczelnie uzyskały także laureatki konkursu z przedsiębiorczości „Towar bez tajemnic” oraz konkursu dziennikarskiego „Złote Pióro Głosu”. Najlepsi uczniowie otrzymują również Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina.

Absolwenci szkoły podejmują studia w najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.
W ostatnim czasie członkostwo Polski w Unii Europejskiej wpłynęło pozytywnie na wizerunek naszej szkoły. XIV LO staje się coraz bardziej nowoczesną placówką oświatową, otwierającą nowe perspektywy rozwoju intelektualnego. Z myślą o kształceniu młodzieży według kanonu europejskiego powstały klasy o profilu lingwistycznym z językiem włoskim. Wznowiona też została współpraca polsko-niemiecka poprzez nawiązanie kontaktu z Widukind Gymnasium w Enger oraz wzajemne spotkania integracyjne. Największym jednak wydarzeniem w piętnastym roku działalności „czternastki” było wyróżnienie szkoły propozycją utworzenia Gimnazjum nr 32 z oddziałami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim. To wyjątkowe przedsięwzięcie otwiera z dniem dzisiejszym nowy rozdział w historii obu placówek skupionych teraz pod nazwą Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie.


Elżbieta Bazylewicz

 

Srebrna szkoła 2018

2018-srebrne-liceum-perspektywy

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że

XIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Addvantage member

addvantage member

ZDJĘCIA

image20.jpgZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie