Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela

PEDAGOG SZKOLNY

SECCIóN BILINGüE

BIBILIOTEKA

Rodzaj spotkania z rodzicami

Termin

Zapoznanie z planem pracy szkoły, wybór do Oddziałowej Rady oraz przedstawiciela do Rady Rodziców, zapoznanie z obowiązującymi dokumentami szkoły.

6 września, godz. 17.00


Rada Rodziców, godz. 18.00

Zebranie z rodzicami

Dyżur nauczycielski

25 października, godz. 17.00

17.30 – 18.30

Zebranie śródokresowe w gimnazjum i liceum

Dyżur nauczycielski

6 grudnia, godz. 17.00

godz. 17.30 – 18.30

Wywiadówka, zebranie podsumowujące wyniki nauczania w I semestrze

Dyżur nauczycielski

31 stycznia , godz. 17.00


godz. 17.30 – 18.30

Zebranie śródokresowe dla rodziców

Dyżur nauczycielski

21 marca, godz. 17.00

godz. 17.30 – 18.30

Zebranie śródokresowe w gimnazjum i liceum, proponowane oceny roczne.

Dyżur nauczycielski

16 maja, godz. 17.00


godz. 17.30-18.30

 

SREBRNA SZKOŁA 2018

ADDVANTAGE MEMBER

ZDJĘCIA

festyn02.jpg

ZSO NR 2