Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela

WYMIANY MŁODZIEŻOWE

Developed in conjunction with Joomla extensions.

PEDAGOG SZKOLNY

SECCIóN BILINGüE

Lp.

Rodzaj spotkania
z rodzicami

Termin

Forma spotkania
z rodzicami

1.

Zapoznanie z planem pracy szkoły, wybór do Oddziałowej Rady oraz przedstawiciela do Rady Rodziców, zapoznanie z obowiązującymi dokumentami szkoły.

8 września 2021

godz. 17.00

 

Zebranie ogólne

dla wszystkich rodziców.

2.

Informacja o wynikach diagnoz w klasach pierwszych i badaniach potencjałów edukacyjnych. Informacje Rady Rodziców.

20 października 2021,

godz. 17.00

 

Rada Rodziców, godz. 17.30

 

Zebranie ogólne

dla wszystkich rodziców.

 

Konsultacje nauczycielskie

 

Dyżur nauczycielski

17.30 – 19.00

3.

Informacja o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną.

 

24 listopada 2021

godz. 17.30

 

 

Zebranie śródokresowe

 

Konsultacje nauczycielskie

 

Dyżur nauczycielski

17.30 – 19.00

4.

Zebranie rodziców podsumowujące wyniki nauczania w I semestrze.

 

12 stycznia 2022,

godz. 17.30

 

Zebranie ogólne

dla wszystkich rodziców

 

Dyżur nauczycielski

17.30 – 19.00

5.

Zebranie śródokresowe dla rodziców uczniów klas trzecich

 

 

Pozostałe klasy - konsultacje z nauczycielami.

 

23 marca 2022,

godz. 17.30

 

 

godz. 17.30 – 19.00

 

 

Zebranie ogólne

dla wszystkich rodziców uczniów klas III

 

Dyżur nauczycielski

17.30 – 19.00

6.

Zebranie śródokresowe - proponowane oceny roczne.

25 maja 2022,

godz. 17.30

 

 

godz. 17.30-19.00

Zebranie ogólne

dla wszystkich rodziców.

 

Dyżur nauczycielski

godz. 17.30-19.00

 

WSPÓŁPRACA

ZŁOTA SZKOŁA 2021

SREBRNA SZKOŁA 2022

ADDVANTAGE MEMBER

ZDJĘCIA

201128696_934509650452372_3894564202833820256_n.jpg

XIV LO