Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela

PEDAGOG SZKOLNY

SECCIóN BILINGüE

BIBILIOTEKA

5 września 2018 r.

zebranie informacyjne, dyżur nauczycielski

24 października 2018 r.  

konsultacje nauczycielskie, dyżur nauczycielski

21 listopada 2018 r.

zebranie: informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, dyżur nauczycielski

16 stycznia 2019 r.

wywiadówka, dyżur nauczycielski

20 marca 2019 r.

zebranie: proponowane oceny
w kl. III LO, informacja o rekrutacji i egzaminie gimnazjalnym w kl. III GM. Pozostałe klasy konsultacje nauczycielskie dyżur nauczycielski

15 maja 2019 r.

zebranie: proponowane oceny roczne, dyżur nauczycielski

Zebrania z rodzicami odbywają się o godz. 17:30

Przed zebraniami w dn.: 21.11.2018, 16.01.2019 oraz 15.05.2019 r. o godz. 16:30 odbędą się zebrania Rady Rodziców w sali 209.

SREBRNA SZKOŁA 2019

ADDVANTAGE MEMBER

ZDJĘCIA

img_2374.jpg

ZSO NR 2