Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela

WYMIANY MŁODZIEŻOWE

Developed in conjunction with Joomla extensions.

PEDAGOG/PSYCHOLOG

SECCIóN BILINGüE

Poznajemy sztukę meksykańską:

„Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst”

Dnia 2 listopada uczniowie klasy 1c o profilu humanistycznym, w ramach wycieczki edukacyjnej do Poznania, zwiedzili wyjątkową wystawę poświęconą twórczości sławnych malarzy  z Meksyku: Fridy Kahlo i jej męża Diego Rivery. Ekspozycja, przygotowana przez Centrum Kultury Zamek, obejmuje kilkadziesiąt obrazów artystów a także filmy dokumentalne o ich życiu i twórczości. Największe zainteresowanie wzbudziły jaskrawe ipełne symboliki autoportrety Fridy. W zrozumieniu jej dzieł, przepełnionych często cierpieniem, pomógł wykład przewodniczki muzealnej, która opowiedziała m.in. o Meksykańskiej Rewolucji czy skutkach tragicznego wypadku samochodowego, jakiemu uległa malarka w młodości. Przede wszystkim jednak obrazy Fridy Kahlo urzekły swoją egzotycznością oraz nawiązaniami do kultury meksykańskiej i indiańskiej.

Ciekawym dla naszych licealistów aspektem wystawy był także wątek polski. Obok prac małżeństwa artystów, zaprezentowano w osobnej sali dokumenty nt. kontaktów Kahlo i Rivery z autorami polskiego pochodzenia, jak Bernice Kolko i Fanny Rabel. Dzięki ich pracom plastycznym  i fotografiom, można poznać codzienne życie Meksyku w latach 40. i 50. oraz otoczenie w jakim żyła i tworzyła Frida pod koniec swojego życia. Zbiory w CK Zamek obejmują również dokumentację poświęconą prestiżowej Wystawie Sztuki Meksykańskiej w Polsce w 1955r., na której po raz ostatni widziano, zaginiony do dziś, obraz Fridy „La Mesa Herida” ( Zraniony stół).

Obejrzenie całości wystawy zachęciło naszych uczniów do dalszego poznawania kultury meksykańskiej i języka hiszpańskiego.

 

Conociendo el arte mexicano:

¨Frida Kahlo y Diego Rivera. El contexto polaco¨

El día 2 de noviembre los alumnos de 1c , visitaron Poznań para ver una exposición excepcional dedicada a la obra de los famosos pintores de México: Frida Kahlo y su marido Diego Rivera. La exposición, organizada por el Centrum Kultury Zamek, consta de  decenas de cuadros de los artistas y de películas o documentales sobre su vida . Despertaron gran interés los autorretratos de Frida, con colores vivos y llenos de simbología. Para entender su obra, llena de sufrimiento, nos ayudó la guía del museo, que nos habló sobre la Revolución Mexicana y sobre las consecuencias del trágico accidente de coche que sufrió la pintora de joven. Las pinturas de Frida Kahlo hechizaron sobre todo por su exotismo y por sus vinculaciones con la cultura mexicana e india.

Un aspecto interesante para nuestros estudiantes fue también el tema polaco. Junto a los trabajos del matrimonio se presentaron también los documentos referentes a los contactos de Kahlo y de Rivera con autores de orígen polaco, como Bernice Kolko y Fanna Rabel. Gracias a su trabajo en artes plásticas y fotografías, podemos conocer la vida cotidiana de México en los años 40 y 50 y el ambiente en el que creó Frida al final de su vida. La colección de CK Zamek contiene también la documentación dedicada a la prestigiosa Exposición de Arte Mexicano en Polonia en 1955, en la que por última vez la gente pudo ver, el cuadro perdido de Frida “La Mesa Herida”.

Después de ver la exposición animó a nuestros estudiantes a conocer mejor la cultura mexicana y la lengua española.

WSPÓŁPRACA

ZŁOTA SZKOŁA 2021

SREBRNA SZKOŁA 2022

ADDVANTAGE MEMBER

ZDJĘCIA

201178778_535976837432923_7897619388778231923_n.jpg

XIV LO