Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela

PEDAGOG SZKOLNY

SECCIóN BILINGüE

BIBILIOTEKA

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW ZSO NR 2

w roku szkolnym 2018/2019

Imię i nazwisko nauczyciela

 Forma zajęć

 Termin

Jadwiga ADAMCZEWSKA

Konsultacje.

Termin ustalany indywidualnie

Elżbieta BAZYLEWICZ

Konsultacje. Przygotowanie do konkursów polonistycznych.

Czwartek

15.20-16.15

Katarzyna BEDNAREK

Konsultacje.

Wtorek

15.20 – 16.15

Aneta BIERKOWSKA

1. Konsultacje. Przygotowanie do konkursu.

 

2.  Konsultacje. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Środa

15.20 – 16.15

 

Czwartek

15.20 - 16.15

Lubomir CZAJKA

Konsultacje.

Środa

15.20 – 16.15

Maria CIECIURA

Konsultacje.

Czwartek

15.20 – 16.15

Bożena DĄBROWSKA-RASZKOWSKA

1. Fakultet z biologii dla klasy 2B

 

2. Fakultet z biologii dla klasy 3B. Konsultacje .

Poniedziałek

14.35-15.20

Piątek

13.40-14.25

Joanna DEUBEL

Konsultacje.

14.35 – 15.20

Joanna DIEDTRICH

1. Konsultacje.

 

 

2. Fakultety z historii.

Czwartek

14.30 – 15.20

 

Piątek

8.00 – 8.45

Renata DUDEK

Konsultacje.

Czwartek

16.20   - 17.00

Renata FABIAŃSKA – GRZYBOWSKA

Konsultacje.

Poniedziałek

15.20 – 16.10

Małgorzata GRABOWSKA

 

Konsultacje.

Poniedziałek

7.15 – 8.00

Anna GRYGOROWICZ-SZULC

1. Konsultacje.

 

 

2. Przygotowanie do matury.

 

 

3. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Środa

15.20 – 16.15

 

Poniedziałek 13.40 (raz w miesiącu)

 

Środa

15.20 – 16.15

(raz w miesiącu)

Brygida HAJDUK-MIGDALSKA

1. Konsultacje.

2. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Wtorek

15.20 – 16.10

Bożena JACZEWSKA

1. Konsultacje.

 

 

Piłka siatkowa

Wtorek

14.25 – 15.20

 

Poniedziałek

14.25 – 15.20

Agnieszka JASTRZĘBSKA

1. Przygotowanie do konkursów i egzaminów. Przygotowanie do certyfikatu FCE

 

 

2. Konsultacje.

Poniedziałek

14.25 – 15.20

  

Poniedziałek

15.20 – 16.15

Anna KŁOSOWSKA

Konsultacje.

Wtorek

14.35 – 15.20

Katarzyna KOŁODZIEJ-LEŚNIAK

1. Język polski dla obcokrajowców.

 

 

2. Konsultacje. Przygotowanie do konkursów.

Piątek

7.15 – 8.00

 

Piątek

14.35 – 15.20

Małgorzata KOMARZYŃSKA-JASIAK

1. Konsultacje.

 

 

2. Fakultety z matematyki  - 3a

Piątek

15.20 – 16.15

 

Środa 13.45 – 14.25

Anna

Kowalczyk

Konsultacje. Zajęcia dodatkowe z wiedzy o społeczeństwie dla licealistów.

Poniedziałek

13.40 – 15.20

Barbara KOWALEWSKA

1. Konsultacje.

 

2. Przygotowanie do matury.

Środa

15.20 – 16.10

Piątek

15.30 – 16.15

Robert KUPIŃSKI

 

1. Konsultacje. Przygotowanie do olimpiady geograficznej.

Poniedziałek

14.35 – 15.20

Małgorzata  KUSZYK

 

 Zajęcia fitness.

Środa

15.20  - 16.15

Renata MAJEWSKA

1.      Zajęcia  korekcyjno – kompensacyjne.

 

2.      Doradztwo zawodowe.

Środa

15.20  - 16.15

 Termin ustalany indywidualnie.

Przemysław MALUJDY

 

Piłka ręczna chłopców.

Środa

14. 30 – 15.20

lub

Czwartek

14.30 – 15.20

Rosa Cruz MARTOS MARTINEZ

Teatro Español. Konsultacje.

Wtorek

15.20 – 16.15

Agnieszka MAZUR

 

Konsultacje.

Środa

14.35 – 15.20

Aneta MIKA

1.      Fakultet maturalny z fizyki.

 

 

 

2. Konsultacje

Środa

12.45– 14.25

(co dwa tygodnie)

 

Środa

14.35 – 16.15

Lidia MILER

1. Konsultacje.

 

 

2.      Przygotowanie do matury.

Czwartek

13.30 – 14.25

 

Sobota

8.30 (od grudnia)

Cesar NAVARRO – PEDRENO

Konsultacje.

Piątek

15.20 – 16.15

Maria NOGALSKA

Konsultacje.

 

Termin ustalany indywidualnie

Jolanta PAKUTKO – BĘBENEK

1. Konsultacje.

 

 

2.      Zajęcia przygotowujące do egzaminu.

Wtorek

14.35 – 15.20

(co 2 tygodnie)

 

Sobota

Patrycja PIASECKA

Konsultacje. Zajęcia rozszerzające znajomość języka angielskiego.

Poniedziałek

14.35 – 15.20

Alina PŁOŃSKA

1. Przygotowanie do matury.

 

 

 

2.      Konsultacje

Sobota

8.30 – 11.0

(co 3 tygodnie)

 

Indywidualne ustalenia

Katarzyna PRABUCKA

Konsultacje. Koło dla gimnazjalistów.

Środa

15.20 – 16.10

Izabela PROSTECKA- SIWY

1. Konsultacje.

 

2. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Środa

14.25

 Sobota

Joanna PRZEOBRAŻEŃSKA

Konsultacje.

Wtorek

15.20 – 16.10

Monika SOLICH

Konsultacje.

Poniedziałek

14.35 – 15.20

Rafał SPRĘGA

 

Konsultacje.

Poniedziałek

15.20 – 16.10

Aleksandra SZKIBIEL

 

Konsultacje.

Czwartek

15.20 – 16.10

Marcin SZEWCZYK

 

Koszykówka dla dziewcząt (LO)

Piątek

15.30 – 17.00

Monika URBANOWICZ

Konsultacje.

Środa

15.25 – 16.10

Iwona WIŚNIEWSKA

 

Konsultacje. Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego.

Poniedziałek

15.30 – 16.15

Marta WOJCIESZAK

 

1. Konsultacje.

 

 

2. Przygotowanie do matury.

Poniedziałek

14.30 – 15.20

 

Czwartek

8.00 – 8.45

 

 

GODZINY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMÓW PROJAKOŚCIOWYCH

SZKOLNE KOŁO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

 

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

M. Komarzyńska – Jasiak

Gimnazjalista a dowód matematyczny  - 3K

M. Komarzyńska – Jasiak

Edukacja i dowód matematyczny w klasie lingwistycznej – 3D

A. Szkibiel

Dowody w gimnazjum – 3L

J. Diedtrich

Szkolne koło dyskusyjne

J. Przeobrażeńska

Koło Filozoficzno – Filmowe Z Elementami Kultury Żywego Słowa

J. Pakutko – Bębenek

Nie taki dowód straszny – klasa 3N i 3M

 

MIEJSKI PROGRAM WSPIERANIA NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

 

J. Deubel

Podstawa języka angielskiego w inżynierii basic engineering English

P. Piasecka

Podstawy języka angielskiego w świecie biznesu. basic business English

J. Deubel

zajęcia indywidualne

A. Kłosowska

zajęcia indywidualne

K. Prabucka

Język angielski w naukach przyrodniczych i medycynie

 

PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ „Z TRUDNOŚCIAMI”

W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

R. Majewska

Program pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

 

SREBRNA SZKOŁA 2019

ADDVANTAGE MEMBER

ZDJĘCIA

img_2413.jpg

ZSO NR 2