Plan lekcji dla klasy 3N

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
08:00 - 08:45
jęz. ang.
FP
206
Grupa 2
Mat.
KJM
113
3N (gim32)
Jęz. pol.
BE
6
3N (gim32)
Mat.
KJM
113
3N (gim32)
jęz. ang.
FP
106
Grupa 2
2
08:55 - 09:40
jęz. ang.
FP
206
Grupa 1
Infor.
SR
204
Grupa 2
Jęz. hisz.
PI
5
1/4 (3M (gim32)) 1/4 (3N (gim32))
Jęz. hisz.
CR
309
2/4 (3M (gim32)) 2/4 (3N (gim32))
Jęz. hisz.
KB
105
3/4 (3M (gim32)) 3/4 (3N (gim32))
Jęz. hisz.
KR
206a
4/4 (3M (gim32)) 4/4 (3N (gim32))
Edu. bezp.
MaM
27
3N (gim32)
Jęz. pol.
BE
6
3N (gim32)
Jęz. pol.
BE
6
3N (gim32)
3
09:50 - 10:35
Zaj. tech.
CL
27
3N (gim32)
Jęz. hisz.
PI
5
1/4 (3M (gim32)) 1/4 (3N (gim32))
Jęz. hisz.
AW
202
2/4 (3M (gim32)) 2/4 (3N (gim32))
Jęz. hisz.
CR
309
3/4 (3M (gim32)) 3/4 (3N (gim32))
Jęz. hisz.
KR
206a
4/4 (3M (gim32)) 4/4 (3N (gim32))
WF
SzM
s.gimn2
Chłopcy (3M (gim32)) Chłopcy (3N (gim32))
WF
KuM
s.gim1
Dziewczęta
WF
SzM
s.gimn2
Chłopcy (3M (gim32)) Chłopcy (3N (gim32))
WF
KuM
s.gim1
Dziewczęta
Jęz. pol.
BE
6
3N (gim32)
4
10:45 - 11:30
Hist.
DIJ
114
3N (gim32)
WOS
KA
8
3N (gim32)
WF
SzM
s.gim1
Chłopcy (3M (gim32)) Chłopcy (3N (gim32))
WF
KuM
s.gim.
Dziewczęta
WF
SzM
s.gimn2
Chłopcy (3M (gim32)) Chłopcy (3N (gim32))
WF
KuM
s.gim1
Dziewczęta
Jęz. hisz.
PI
5
1/4 (3M (gim32)) 1/4 (3N (gim32))
Jęz. hisz.
AW
202
2/4 (3M (gim32)) 2/4 (3N (gim32))
Jęz. hisz.
KB
105
3/4 (3M (gim32)) 3/4 (3N (gim32))
Jęz. hisz.
KR
206a
4/4 (3M (gim32)) 4/4 (3N (gim32))
5
11:45 - 12:30
Zaj. tech.
CL
27
3N (gim32)
Zaj. art.
ZK
8
3N (gim32)
Geografia Hiszpanii nauczana dwujęzycznie
NC
202
3N (gim32)
Biol.
DRB
9
3N (gim32)
Jęz. hisz.
PI
5
1/4 (3M (gim32)) 1/4 (3N (gim32))
Jęz. hisz.
AW
202
2/4 (3M (gim32)) 2/4 (3N (gim32))
Jęz. hisz.
KB
105
3/4 (3M (gim32)) 3/4 (3N (gim32))
Jęz. hisz.
KR
206a
4/4 (3M (gim32)) 4/4 (3N (gim32))
6
12:40 - 13:25
Mat.
KJM
113
3N (gim32)
Infor.
SR
204
Grupa 1
jęz. ang.
FP
203
Grupa 2
Mat.
KJM
113
3N (gim32)
Jęz. hisz.
CR
309
1/4 (3M (gim32)) 1/4 (3N (gim32))
Jęz. hisz.
AW
202
2/4 (3M (gim32)) 2/4 (3N (gim32))
Jęz. hisz.
KB
105
3/4 (3M (gim32)) 3/4 (3N (gim32))
Jęz. hisz.
KR
206a
4/4 (3M (gim32)) 4/4 (3N (gim32))
Chem.
MM
110
3N (gim32)
7
13:40 - 14:25
Fiz.
PE
110
3N (gim32)
jęz. ang.
FP
203
Grupa 1
Rel.
WCZ
3
3N (gim32)
Jęz. hisz.
PI
5
1/4 (3M (gim32)) 1/4 (3N (gim32))
Jęz. hisz.
AW
202
2/4 (3M (gim32)) 2/4 (3N (gim32))
Jęz. hisz.
KB
105
3/4 (3M (gim32)) 3/4 (3N (gim32))
Jęz. hisz.
CR
309
4/4 (3M (gim32)) 4/4 (3N (gim32))
Rel.
WCZ
27
3N (gim32)
8
14:35 - 15:20
Zaj/godz wych.
FP
9
3N (gim32)
jęz. ang.
FP
203
Grupa 1
-
Hist.
DIJ
114
3N (gim32)
Geogr.
GA
11
3N (gim32)
9
15:25 - 16:10
-
-
-
-
-
10
16:20 - 17:05
-
-
-
-
-
11
17:15 - 18:00
-
-
-
-
-
12
18:10 - 18:55
-
-
-
-
-