Plan lekcji dla klasy 3L

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
08:00 - 08:45
Infor.
SR
204
Grupa 2
Jęz. pol.
KLK
11
3L (gim32)
-
jęz. ang.
KAN
115
Grupa 1
jęz. ang.
FP
206
Grupa 2
jęz. ang.
KAN
115
Grupa 1
2
08:55 - 09:40
Zaj. tech.
CL
27
3L (gim32)
Jęz. pol.
KLK
11
3L (gim32)
Mat.
SA
3
3L (gim32)
jęz. ang.
KAN
115
Grupa 1
jęz. ang.
FP
206
Grupa 2
Jęz. pol.
KLK
114
3L (gim32)
3
09:50 - 10:35
WF
MP
s.gim.
Chłopcy
WF
KuM
s.gim1
Dziewczęta
Infor.
SR
204
Grupa 1
Jęz. hisz.
KB
105
Grupa 2
jęz. ang.
KAN
115
Grupa 1
jęz. ang.
FP
106
Grupa 2
Hist.
KK
12
3L (gim32)
WF
MP
s.gim.
Chłopcy
WF
KuM
s.gim1
Dziewczęta
4
10:45 - 11:30
WF
MP
s.gim.
Chłopcy
WF
KuM
s.gim1
Dziewczęta
Hist.
KK
12
3L (gim32)
jęz. ang.
KAN
115
Grupa 1
jęz. ang.
FP
106
Grupa 2
Mat.
SA
3
3L (gim32)
WF
MP
s.gim.
Chłopcy
WF
KuM
s.gim1
Dziewczęta
5
11:45 - 12:30
Jęz. hisz.
KB
105
Grupa 1
jęz. ang.
FP
206
Grupa 2
Chem.
MM
110
3L (gim32)
Edu. bezp.
MaM
27
3L (gim32)
Mat.
SA
3
3L (gim32)
Fiz.
GMD
111
3L (gim32)
6
12:40 - 13:25
jęz. ang.
KAN
115
Grupa 1
jęz. ang.
FP
206
Grupa 2
Zaj. art.
ZK
8
3L (gim32)
Jęz. pol.
KLK
104
3L (gim32)
Geogr.
GA
11
3L (gim32)
Mat.
SA
3
3L (gim32)
7
13:40 - 14:25
Rel.
WCZ
111
3L (gim32)
Zaj/godz wych.
KB
211
3L (gim32)
WOS
HMB
106
3L (gim32)
Rel.
WCZ
27
3L (gim32)
Jęz. hisz.
KB
105
Grupa 2
8
14:35 - 15:20
Jęz. hisz.
KB
105
Grupa 2
Jęz. hisz.
KB
105
Grupa 1
Jęz. hisz.
KB
105
Grupa 1
Biol.
DRB
9
3L (gim32)
-
9
15:25 - 16:10
-
-
-
Zaj. tech.
CL
27
3L (gim32)
-
10
16:20 - 17:05
-
-
-
-
-
11
17:15 - 18:00
-
-
-
-
-
12
18:10 - 18:55
-
-
-
-
-