Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela

PEDAGOG SZKOLNY

SECCIóN BILINGüE

BIBILIOTEKA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

OBOWIĄZKOWE DO WYBORU
j. angielski dwujęzyczny
wos
geografia
historia

 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:

OBOWIĄZKOWE DO WYBORU
matematyka nauczana dwujęzycznie
ekonomia w praktyce
historia nauczana dwujęzycznie
wiedza o sztuce

drugi język obcy

(j. niemiecki, j. hiszpański)

Możliwości wyboru drugiego języka obcego nowożytnego w naszej szkole:

  • j. hiszpański – kontynuacja lub od podstaw
  • j. niemiecki – kontynuacja po gimnazjum

Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę w rekrutacji:

  • j. polski
  • matematyka
  • j. angielski
  • geografia

Do klasy dwujęzycznej angielskiej obowiązuje sprawdzian umiejętności językowych, który odbędzie się 25.05.2018 o godzinie 15.30

SREBRNA SZKOŁA 2018

ADDVANTAGE MEMBER

ZDJĘCIA

P1190045.JPG

ZSO NR 2