BIP

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Rodzaj spotkania z rodzicami

Termin

Zapoznanie z planem pracy szkoły, wybór do Oddziałowej Rady oraz przedstawiciela do Rady Rodziców, zapoznanie z obowiązującymi dokumentami szkoły.

6 września, godz. 17.00


Rada Rodziców, godz. 18.00

Zebranie z rodzicami

Dyżur nauczycielski

25 października, godz. 17.00

17.30 – 18.30

Zebranie śródokresowe w gimnazjum i liceum

Dyżur nauczycielski

6 grudnia, godz. 17.00

godz. 17.30 – 18.30

Wywiadówka, zebranie podsumowujące wyniki nauczania w I semestrze

Dyżur nauczycielski

31 stycznia , godz. 17.00


godz. 17.30 – 18.30

Zebranie śródokresowe dla rodziców

Dyżur nauczycielski

21 marca, godz. 17.00

godz. 17.30 – 18.30

Zebranie śródokresowe w gimnazjum i liceum, proponowane oceny roczne.

Dyżur nauczycielski

16 maja, godz. 17.00


godz. 17.30-18.30

 

Srebrna szkoła 2018

2018-srebrne-liceum-perspektywy

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że

XIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Addvantage member

addvantage member

ZDJĘCIA

image01.jpgZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie