Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela

PEDAGOG SZKOLNY

SECCIóN BILINGüE

BIBILIOTEKA

We wrześniu w ramach współpracy 14 LO z Uniwersytetem Szczecińskim została podpisana umowa, na mocy której Wydział Filologiczny US obejmie swoim patronatem naszą szkołę. Dzięki niej licealiści będą mogli brać udział m.in. w zajęciach z kadrą akademicką, w konferencjach i kołach naukowych oraz imprezach okolicznościowych na uczelni.

Patron zobowiązał się również wspierać merytorycznie naszych uczniów i nauczycieli w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę.

SREBRNA SZKOŁA 2019

ADDVANTAGE MEMBER

ZDJĘCIA

img_2413.jpg

ZSO NR 2