Organy szkoły

Organami szkoły są:

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.


Opublikował: Rafał Spręga
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: R S
Dokument z dnia: 09.05.2019
Dokument oglądany razy: 3044
20.05.2024 // lo14.szczecin.pl/bip